Stavební systém

Variant-Haus®

Použití systému VARIANT-HAUS®

Stavební systém VARIANT-HAUS

Stavební systém VARIANT-HAUS je ztracené bednění ze stlačeného pěnového polystyrénu, které se používá jako bednění obvodových a vnitřních nosných stěn. Po vybetonování tvoří tvarovky z EPS tepelnou i zvukovou izolaci stěn, dům se nemusí zateplovat kontaktním zateplením, vnitřní vrstva bednění zase usnadňuje provádění instalačních rozvodů. Ztracené bednění je navrženo tak, aby tvarovky vydržely tlak betonu při vybetonování stěn na celou výšku podlaží. Při realizaci stavby se používá jednoduché kovové lešení, které zároveň slouží ke svislému vyrovnání stěn. Systém VARIANT-HAUS je proto ideální i při stavbě domu svépomocí.

Konstrukční vlastnosti

Jedná se o žb stěny tl.150 mm provedené z betonu C25/30. Vyztužení konstrukce je pouze v rozích stěn, u ostění otvorů a nosná výztuž překladů a věnců. Výztuž tvoří pruty R12 a třmínky R6, náklady na vyztužení jsou proto minimální.

Požární odolnost

Požární odolnost nosných stěn je REI 120, nenosných stěn pak EI 120 (tabulka 1 přílohy C ETAG 009), požární odolnost konstrukce 120 minut.

Odolnost a ochrana

Ztracené bednění EPS chrání žb stěnu proti korozi výztuže a samo neobsahuje kovové komponenty. Materiál je zároveň odolný proti plísním, bakteriím, řasám i hmyzu a hlodavcům.

Katalog produktů

Typ stěnyJmenovitá tloušťka vnitřní stěny tvarovkyJmenovitá tloušťka betonového jádraJmenovitá tloušťka vnější stěny tvarovkyCelková tloušťka stěny (bez omítky)Celková hmotnost stěny (bez omítky)
 (mm)(mm)(mm)(mm)(kg/m2)
Standard5015050250362
Iso block50150150350364
Iso block50150250450366

25cm Standardní tvarovka E02
125 cm x 25 cm x 25 cm

Fasádní překladová tvarovka E03
125 cm x 25 cm x 25 cm

Fasádní šalovací tvarovka E04
125 cm x 25 cm x 25 cm

35cm Standardní tvarovka N21
125 cm x 35 cm x 25 cm

Fasádní šalovací tvarovka N22
125 cm x 35 cm x 25 cm

Fasádní překladová tvarovka N23
125 cm x 35 cm x 25 cm

45 cm Pasivní tvarovka N31
125 cm x 45 cm x 25 cm

Element N22+HCE3
125 cm x 45 cm x 25 cm

Element N23+HCE3
125 cm x 45 cm x 25 cm

Výškové vyrovnání E05
125 cm x 25 cm x 3,5 cm

Zateplovací adaptér HCE3
125 cm x 10 cm x 25 cm

Koncový prvek N12
16 cm x 5 cm x 25 cm

Příklady kotvení do stěny

Jednoduché kotvení, háčky (obrazy do 4 kg)

Kotvení do žb stěny, běžné hmoždinky (obrazy, police, regály, skříně)

Kotvení do žb stěny, běžné hmoždinky + dřevěné špalíky proti vylomení místo vyříznutého EPS bednění (zábradlí schodišť, kuchyňské linky, umyvadla)

Kotvení do žb stěny, speciální hmoždinky + zabetonování proti vylomení místo vyříznutého EPS bednění (kuchyňské linky, umyvadla, WC)

Realizace

Kontakt

ING. MARTIN LAUB

projektant
Tel.: +420 731 102 353
E-maillaub@izodomo.cz

DOMINIK KOTTNER

obchodní ředitel
Tel.: +420 724 106 181
E-mailkottner@izodomo.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

IZODOMO, s.r.o.

Liliová 248/8
Praha 1 – Staré Město
IČO: 049 32 161
DIČ: CZ049 32 161

Napište nám

Nabízíme realizaci hrubé stavby nebo dodávku materiálu Variant-haus pro stavbu vašeho domuKe zpracování cenové nabídky do formuláře přiložte projekt, architektonickou studii nebo skicu plánovaného záměru a uveďte místo stavby (parc. číslo pozemku).